Pelancongan antara potensi besar kerjasama antara S’pura-Sarawak: Chun Sing

Statos | Sarawak Trade and Tourism Office Singapore